Voor de opening van het museum nog een gezellig samenzijn

Op 22 september 2018

De opening werd gedaan door de wethouder van cultuur Arjan Klein, voorafgegaan door een toespraak van de directrice Anne-Marie van Hout. Vervolgens heeft de voorzitter van de VNE, Tini Muller, de volgende toespraak gehouden:
Toespraak

Welkom allemaal,
Ik ben blij dat u met zovelen de opening van deze bijzondere expositie in Museum Elburg bijwoont. Een expositie met emaillekunst van deelnemers uit Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Hongarije, Rusland, Georgië, Polen, Denemarken en Nederland. Héél bijzonder, zo internationaal.
En dat allemaal ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Emailleurs, de VNE.
Dat er al heel lang geëmailleerd wordt weten we allemaal, al lang voor onze jaartelling. Ook in Nederland, maar niet in verenigingsverband. Dat veranderde in 1983. Hoe het allemaal tot stand is gekomen staat achter in de catalogus Kleurrijke Emaille, welke catalogus ter gelegenheid van deze jubileumexpositie vervaardigd is.
De oprichting werd vooraf gegaan door de expositie Hedendaags Nederlands Email in Vlaardingen, met vijftien deelnemers, waarvan er twaalf mede-oprichter werden. De oprichtingsvergadering vond plaats op 10 november 1983 in Utrecht. Op 21 februari 1984 werd in Den Dolder een voorlopig bestuur samengesteld. In de ledenvergadering van 4 mei 1985 werd het eerste definitieve bestuur gekozen. Gestart werd met 20 leden.
Het ledenaantal nam toe, evenals de activiteiten. Het streven is jaarlijks een expositie te organiseren met kunstwerken van leden uit verschillende disciplines. Tot nu toe is dat goed gelukt, onder andere in musea als Jan Cunen in Oss, Slot Zeist, Tollenshuis in Rijswijk, in Vianen, in museum Ravenstein, in bibliotheken en galerieën. Nu voor de tweede maal in Museum Elburg Ook in het buitenland is regelmatig werk van Nederlandse emailleurs te bewonderen.
Mooie catalogi zijn uitgegeven in 1987, 1990 en 1998. In 2003 is in samenwerking met de VNE een prachtig geïllustreerd boek uitgegeven door uitgeverij Waanders in Zwolle, getiteld: “Emaille – eeuwenoud en gloednieuw”.
Naast exposities geeft de vereniging workshops in verschillende emailleertechnieken, aan leden en andere geïnteresseerden, wat regelmatig nieuwe leden oplevert.
Van de twintig leden van het eerste uur zijn er in 2018 nog maar weinig over. Sommigen zijn gestorven, anderen zijn gestopt met emailleren of zijn door lichamelijke ongemakken niet meer in staat om te emailleren.
Thans hebben we bijna zeventig leden, waaronder veel goudsmeden die in hun sieraden met emaille werken.
Na het zien van de emaille-expositie in Oss richtten enkele enthousiaste mensen het museum voor vlakglas- en emaillekunst op in Ravenstein. Jammer genoeg heeft dit museum het niet gered. Na 11 mooie jaren is het in 2017 gesloten. In 2008 is in nauwe samenwerking met dat museum het 25-jarig jubileum gevierd met: Ravenstein Emaillestad. Met een grote expositie in het museum, met nevenexposities in een kerk, in het oude gemeentehuis, in diverse etalages van winkels, in de molen en in de tuin van de Pastorie in Ravenstein. “Landschap van verlangen in emaille” heet de uitgebreide catalogus.
De toekomst van de VNE ligt voor ons. We gaan door met het jaarlijks uitgeven het kleurenmagazine Emaille, waarin diverse facetten van de emaillekunst naar voren worden gebracht. Op de tafel bij de entree liggen enkele exemplaren ter inzage.
Elk kwartaal ontvangen leden en donateurs een nieuwsbrief, thans digitaal. We hebben een mooie vernieuwde website: www. enamellers.net.
De VNE blijft workshops aanbieden in Amersfoort, Andelst en Haarlem.
Nieuw zijn de samenwerkdagen waaraan leden en niet-leden kunnen meedoen, waarbij men elkaar inspireert. Net als bij de jaarlijkse DoeDag met een of meerdere speciale thema’s, waar nieuwe ideeën en vriendschappen ontstaan.
De VNE is springlevend is. De catalogus van deze expositie ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum is er weer eens te meer een bewijs van.
Dit jaar is met het bestuur van CKI – Creativ Kreis International (Duitsland) overeengekomen dat onze leden aan de jaarlijkse CKI-exposities in Europa mee mogen doen en de leden van het CKI aan onze exposities. Ook dat biedt mogelijkheden voor de toekomst: emaille is wat ons bindt.
Leden van het eerste uur zijn onder andere Jan de Valk en Gre Dubbeldam. Gré geeft op 18 oktober een lezing met beelden over emaille en Jan de Valk gaat nu wat meer vertellen over wat emailleren nu eigenlijk is.
Tini Muller, voorzitter VNE, 22 september 2018

Via onderstaande links een selektie van Kunstwerken / Sieraden 

te bewonderen in het Elburg Museum.

Er zijn in totaal 245 werken te bezichtigen.

Kunstwerken

Sieraden