VNE Info

Bestuur

Public Relations

Workshops

Exposities

Doe dag

Nieuwsbrief

Redaktie Blad Emaille

Website

Lid of Vriend worden

VNE Info

Bestuur VNE

Voorzitter

Dorine van Ravensberg

Secretaris / Leden Administratie

Corrie van der Velden

Penningmeester

Mariet Lohman

 

Rekeningnr: NL70INGB0004989604
t.n.v.
Vereniging van Nederlandse Emailleurs
Bestuurslid

Henk Lubbers

 

Bestuurslid

Jan van der Velden

 

Public Relations

Dorine van Ravensberg

Workshops

Christine van der Ree

 

Annemarie Timmer

 

Exposities

Tini Muller

 

Gerard Hagen

 

Doedag

Tini Muller

Nieuwsbrief

Dorine van Ravensberg

 

Elly Stembert

 

Redaktie Blad Emaille

Tini Muller

 

Miriam van Berkel

 

Website & Facebook

Webmaster

Jan van der Velden

Facebook

Judith Junger

Lid of Vriend worden van de VNE