VNE Info

Vereniging van Nederlandse Emailleurs

VNE
Vereniging van Nederlandse Emailleurs

In 1983 opgericht met als doelstelling “het bevorderen van emailleren als kunstvorm”. De leden van de vereniging wonen verspreid over Nederland. Jaarlijks wordt een aantal dagen georganiseerd waar zowel praktische als theoretische kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. De vereniging verzorgt Workshops, een jaarlijkse DoeDag en Samenwerkdagen voor de leden en geeft een aantal keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief ui plus jaarlijks een kleurenmagazine “Emaille”. In verenigingsverband worden jaarlijks één of meerdere exposities georganiseerd. De VNE website biedt een schat aan informatie.

Mail & Gegevens KvK

Secretaris VNE

VNE Bestuur

Voorzitter

Dorine van Ravensberg

Secretaris / Leden Administratie

Corrie van der Velden

Penningmeester

Mariet Lohman

Rekeningnr: NL70INGB0004989604
T.N.V.
Vereniging van Nederlandse Emailleurs

Bestuurslid

Henk Lubbers

Bestuurslid

Jan van der Velden

Public Relations

Public Relations

Dorine van Ravensberg

Workshops

Workshops

Christine van der Ree

Workshops

Annemarie Timmer

Expositie Commissie

Expositie

Tini Muller

Expositie

Gerard Hagen

Doe dag

Doe dag

Tini Muller

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Dorine van Ravensberg

Nieuwsbrief

Elly Stembert

Redaktie blad Emaille

Expositie

Tini Muller

Redaktie

Miriam van Berkel

Website & Facebook

Website

Jan van der Velden

Facebook

Judith Junger

Lid of Vriend worden van de VNE