VNE Info

Bestuur

Public Relations

Workshops

Exposities

Doe dag

Nieuwsbrief

Redaktie Blad Emaille

Website

Lid of Vriend worden

VNE Info

Bestuur VNE

Voorzitter

Dorine van Ravensberg

Secretaris / Leden Administratie

Corrie van der Velden

Penningmeester

Mariet Lohman

Rekeningnr: NL70INGB0004989604
T.N.V.
Vereniging van Nederlandse Emailleurs

Bestuursleden

Henk Lubbers

Jan van der Velden

Public Relations

Dorine van Ravensberg

Workshops

Christine van der Ree

Annemarie Timmer

Exposities

Tini Muller

Gerard Hagen

Doedag

Tini Muller

Nieuwsbrief

Dorine van Ravensberg

Elly Stembert

Redaktie Blad Emaille

Tini Muller

Miriam van Berkel

Website & Facebook

Webmaster

Jan van der Velden

Facebook

Judith Junger

Lid of Vriend worden van de VNE